"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ramazan ÖZÜL Kişisel Web Sitesi

Binek Otomobil Giderlerinde Yeni Düzenleme

7194 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ile yukarıda bahsi geçen düzenlemenin tamamı, serbest meslek kazancının tespitine yönelik belirlemelerin yer aldığı GVK’nın “Mesleki Giderler” başlıklı  68. Maddesine de eklenmiştir.

01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu düzenlemelerin neticesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere; “Binek Otomobil Gider Kısıtlaması”nın  Gelir/Kurumlar Vergisi ve KDV mevzuatına etkisi gider türleri itibariyle aşağıdaki gibidir.

Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği

Merhaba değerli meslek mensubları,

Kosgeb’in kobiler için personel istihdam desteği bulunmaktadır. İşletme geliştirme destek kapsamında nitelik eleman desteği 50.000,00 TL ile sınırlandırılmıştır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli şart personel işe alınmadan Kosgeb başvurusu yapılması gerekir. Personel girişi destek başvurusundan önce işe giriş yapılırsa destekten yararlanamaz.

İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Merhaba değerli meslek mensubu arkadaşlar 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

E Arşiv Gib Portalından Düzenleme

Merhaba arkadaşlar, 01.01.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların GİB portalından düzenlenmesi gerekmektedir. Birinci bağlantıda ise Video mevcuttur. İkinci bağlantıda GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu mevcuttur. Bilgilerinize sunulur.Yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere.Sağlıcakla kalınız. https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7 https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Fatura_5bin-30binTL_Fatura_Duzenleme_Kilavuzu.pdf

E Arşiv Portal Hakkında

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak
Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan
açıklamalar uyarınca;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden
itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması
halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan
e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı
bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte

error: Content is protected !!