"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Kasım 2019

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları

20 Mart Dünya Çocuk Hakları Günü,

Kimilerimiz hayatta şanslı doğarız. Kimilerimiz ise şansız doğarız. Kimileri ise kendi şanslarını hayatlarında kendileri oluşturur. Hayatımızın en güzel anı neresidir diye sorsalar çocukluk zamanlarımız deriz. Kendimiz gibi suçsuz günahsız, dünyada yaşanan kötülüklerden haberimiz olmadan hayatımızı devam ettiririz. Kimilerimiz ise daha kötü şartlar da çocukluk geçirmektedir.

3.Dönem Geçici Vergi Hatırlatmalar

3.Dönem Geçici Vergi Öncesi Önemli Hatırlatmalar

1-Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 281 ve 285 nci maddelerine göre, bankalar, bankerler ve sigorta şirketi dışındaki mükelleflerin alacak ve borç senetlerini değerleme gününün değerine irca etmeleri, bir başka ifadeyle reeskonta tabi tutmaları ihtiyaridir. Bununla birlikte alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutması zorunlu tutulmuştur.

Mali Müşavirlere Yeni Bir Beyanname Yükü Daha Getirildi.

Yeni Bir Vergi Ve Yeni Bir Beyanname İle Mali Müşavirlere De Ek Bir Yük Geldi!

Turizm Payı Beyannamesi 1 Nolu Genel Tebliği 02.11.2019 Resmi Gazetesinde Yayınlandı

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar bu tebliğ ile düzenlendi.

Belirlenen ticari işletmeler; elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden, aşağıdaki oranlarda hesaplanan turizm payını, “Turizm Payı Beyannamesi” ile beyan etmekle yükümlüdür.

İhracatçılara Verilen Kosgep Hibeleri

İhracatçılara Verilen KOSGEP Hibeleri Nelerdir?

1-İhracatçılara verilen yeni KOSGEP hibeleri şunlardır:

Verilen HibelerKoşulÜst Limit
Dış Ticaret Personel Desteği4 personel100.000
Yazılım Donanım Proğramı Desteği100.000
Tanıtım Giderleri   Desteği100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri Desteği100.000
Test Analiz ve Belgelendirme Gideri Desteği100.000

 

Şirket Ortağının Şahsi Harcamalarında Yapılan Muhasebe Hataları

Ortağın Kişisel Harcamalarında Yapılan Muhasebe Hataları Şirket ortakları kendi şahsi ihtiyaçlarının bir kısmını şirketin resmi hesabından yapabilmekte ve şirket adına fatura düzenletebilmektedir. Uygulamada en çok yapılan hataların başında bu tür harcamaların gider hesabına kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilmesi gelmektedir.…

E Defter Beratları Yüklenmesi Uzatıldı.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 120. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. Tarih: 31/10/2019 Sayı: VUK-120/2019-10 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/120 Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar…

error: Content is protected !!