"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Aralık 2019

E Arşiv Gib Portalından Düzenleme

Merhaba arkadaşlar, 01.01.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların GİB portalından düzenlenmesi gerekmektedir. Birinci bağlantıda ise Video mevcuttur. İkinci bağlantıda GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu mevcuttur. Bilgilerinize sunulur.Yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere.Sağlıcakla kalınız. https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7 https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Fatura_5bin-30binTL_Fatura_Duzenleme_Kilavuzu.pdf

E Arşiv Portal Hakkında

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak
Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan
açıklamalar uyarınca;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden
itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması
halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan
e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı
bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte

2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA ve SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİI

2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA ve SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİI

Değerli Okurlarımız
213 sayılı VUK’nun 176’ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 – 178 inci maddeleri
birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181’nci maddeleri ise sınıf değiştirme
şartlarını düzenlemiştir.
İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin;
Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180)

error: Content is protected !!