"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık” Sözleşmelerinin yenilenmesi hakkında GİB Duyurusu

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlenmesi

BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK Bilgileri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

  1. Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümü “İdari Bilgiler” ve “Vergi Sorumlusunun” bölümlerinden oluşmaktadır.

1.1. İdari Bilgiler İdari Bilgiler bölümünde

Vergi Dairesi,Dönem Tipi, Ay, Yıl alanları bulunur. İşçi çalıştıranlar için dönem tipi aylık seçilmek zorundadır.Üç aylık dönem tipi seçilmesi durumunda SGK Bilgileri kulakçığı doldurulamaz.
Gelir stopaj mükellefiyeti üç aylık iken işçi çalıştırılmaya başlanması durumunda, çalışanların aylık prim ve hizmet bilgilerinin bildirilebilmesi için mükellefiyetin aylığa çevrilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi

Merhaba değerli meslek mensubu arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz ki 2020 yılından bir çok değişiklik olmuştur. Mevzuatta oluşan değişiklikleri birbirimizle paylaşmamız gerektiği kanısındayım. Elimden geldikçe oluşan değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim hayat felsefeme göre bilgi paylaştıkça değerlenir. 

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi Mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine verdikleri Muhtasar beyanname ile SGK Bildirgesinin birleştirilmesi sonucu oluşmuştur.

Avrupada En Uzun Çalışma Saatleri Türkiye’de

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımda çalışma saatlerinden bahsedeceğim.

OECD verilerine göre Avrupa’da en uzun çalışma saati Türkiye’de dir.

İçinizden belki OECD anlamını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, uluslararası bir ekonomi örgütüdür. Bilgilerinize sunarım.

Binek Otomobil Giderlerinde Yeni Düzenleme

7194 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ile yukarıda bahsi geçen düzenlemenin tamamı, serbest meslek kazancının tespitine yönelik belirlemelerin yer aldığı GVK’nın “Mesleki Giderler” başlıklı  68. Maddesine de eklenmiştir.

01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu düzenlemelerin neticesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere; “Binek Otomobil Gider Kısıtlaması”nın  Gelir/Kurumlar Vergisi ve KDV mevzuatına etkisi gider türleri itibariyle aşağıdaki gibidir.

error: Content is protected !!