"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Aralık 2020

2021 Yılı Pratik Bilgiler

Merhaba arkadaşlar, 2021 yılı vergiden müstesna yemek bedeli kdv hariç 25,00 TL’dir. 2021 yılı amortisman sınırı KDV hariç 1.500,00 TL’dir. 2021 yılı Fatura kesme ve Düzenleme sınırı tutarı KDV hariç 1.500,00 TL’dir. Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. İLK KEZ BAŞVURU • 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNULMAYAN İŞYERLERİ İLE BAŞVURULAN İŞYERLERİNDE BAŞVURU YAPILMAYAN ÇALIŞANLAR İÇİN e-DEVLET ÜZERİNDEN İŞKUR’A BAŞVURU YAPILABİLECEK. • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN 3 AY…

2021 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

213 sayılı VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 – 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenlemiştir.

İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin;
Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

BAZI HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNDİRİMLİ OLARAK UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI’NIN UYGULAMA SÜRESİ 31.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

BAZI HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNDİRİMLİ OLARAK UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI’NIN UYGULAMA SÜRESİ 31.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

31.07.2020 Gün ve 31202 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı CUMHURBAŞKANI KARARI ile bazı hizmetlerde Katma Değer Vergisi oranları değişmiştir.

Değişiklik 31.07.2020 günü yürürlüğe girmiş olup, yeni belirlenen oranlar 31.12.2020 (bu
tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmıştır.

error: Content is protected !!