"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Ocak 2021

ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENEN; E-FATURA, E-ARŞİV FATURA 2021 YILININ TEMMUZ AYINA İLİŞKİN DÖNEM DEN İTİBAREN FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMEYECEKTİR.

25 Ocak 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 31375

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 523)
MADDE 1 – 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.1.7.
numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.1.8. numaralı bent
eklenmiştir.
“1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen
belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün 1.2.2. numaralı bendinin ilk paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan paragraflar eklenmiştir.

DEĞERLI KONUT VERGISI UYGULAMA GENEL TEBLIĞI YAYIMLANDI.

Merhaba arkadaşlar,

-2020’de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete’de 15.01.2021 tarihinde yayımlandı.
-Mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı muaf tutulur.
– Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı değerli konut vergisinden muaf tutulur.
– Beyannameler 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilecek.
– Beyannameler taşınmazın bulunduğu Vergi dairesine ancak sürekli mükellefiyeti olanlar tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.
– Tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENMESİ

Merhaba arkadaşlar,

E-Defter beratlarınızı aylık mı yoksa üç aylık mı göndermek istediğinizi belirlemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin;
Mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapılarak

E-Defter Saklama Çözümü

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda , E-Defter Saklama ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle aşağıdaki linkten programı indiriyorsunuz. https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ E-defter Saklama Kılavuzu indirmek içinde aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf Not : Defter bildirim programı her defasında yönetici çalıştırmaya dikkat ediniz. 1 –…

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 tarihine kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği belirtilmektedir.

GİB E-Defter İkincil Kopyalarının Saklanması İşlemleri

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda E-Defter kopyalarının GİB sistemi üzerinde saklanmasıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle aşağıdaki linkten ilgili programı indirip bilgisayarımıza yüklüyoruz. deftersaklama.gib.gov.tr/download Sonrasında aşağıdaki videodan sisteme nasıl yüklendiğiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız. E-Defter İkincil Kopya Saklama Uygulaması Detaylı…

Şirkete Ait Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi Muhasebe Kaydı

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda şirkete ait arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesinin muhasebe kaydıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.360.000 391 HESAPLANAN KDV       360.000 250 ARAZİ VE ARSALAR   …

error: Content is protected !!