"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Mart 2021

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Yasağı Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor?

7244 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 4857 sayılı iş kanununa eklenen Geçici 10. Maddeyle, bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

error: Content is protected !!