"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Muhasebe Dersleri

Şirkete Ait Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi Muhasebe Kaydı

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda şirkete ait arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesinin muhasebe kaydıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.360.000 391 HESAPLANAN KDV       360.000 250 ARAZİ VE ARSALAR   …

Fatura Nedir?

Merhabalar,

Muhasebe mesleğinde başladığınızda ilk karşınıza çıkan kelime faturadır. Size bu yazımda fatura ile ilgili bilgi vereceğim. Sahi nedir bu fatura.
Fatura: Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Fatura keserken zorunlu olan bilgiler vardır. Bu bilgiler
– Fatura ibaresi,
– Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
– Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli,

Banka Kredileri Muhasebe Kayıtları

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımda banka kredilerinin muhasebeleştirilmesinden bahsedeceğim.Örnek üzerinden yazımı sizlerle paylaşmak istedim.

Örnek: Maviş Denetim Ltd.Şti. 01.01.2020 tarihinde XYZ Bank’tan 2.000.000 TL faiz hariç anapara tutarında kredi çekmiştir. Kredinin ödeme tarihi ise 31.12.2021’dir.

İlk faiz ödeme tarihi 01.03.2020’dir. Bu tarihte şirket 20.000 TL faiz ödemiştir.

Kurumlar Vergisi Dönem Sonu İşlemleri

Merhaba Değerli Ziyaretçiler ve değerli arkadaşlarım,

Kurumlar vergisi döneminde yapılan kayıtlar senede bir kez yapılmış olduğu için bu yazımızda sizlere tekrardan hatırlatmak istedik. Bilgiler paylaştıkça güzeldir.

1-Mizanda Cari hesaplarımızda borç bakiyesi veren küsuratlar 689(KKEG) hesabına, Alacak bakiyesi veren küsuratlar ise 679 nolu hesaba devredilerek mizan küsuratları temizlenmelidir.

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.

YILLIK İŞLETME CETVELİ UZAMA BAŞVURU HAKKINDA

                                “YILLIK İŞLETME CETVELİ ” İLE İLGİLİ
                             SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DUYURUSU
Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru
Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli’ni
veremeyen sanayicilerimiz, Bakanlığımıza başvururlarsa bu süreyi 4 aya kadar
uzatabilecekler.

100 Kasa Hesabı

100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasa hesabından çıkış olabilmesi için mutlaka kasada para bulunması gerekir.

Kasada ne kadar nakit varsa en fazla o kadar nakit çıkışı olabilir.

error: Content is protected !!