"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Muhasebe

Muhasebe üzerine makaleler ve duyurular

Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadıklarını İnteraktif Vergi Dairesinden Öğrenebilecekler

Merhaba arkadaşlar, Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri ile mücbir sebep kapsamındaki Kurumlar Vergisi mükellefleri, kendilerine ait ŞİFRE İLE GİB İnternet sitesinde bulunan İNTERAKTİFE Vergi Dairesi sistemini girerek “BİLGİLERİM” sekmesinin (bölümünün) en altında bulunan “518 Sıra no’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir…

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Adımları

Merhaba arkadaşlar değerli meslek mensubu arkadaşlarım,

Biliyorsunuz son zamanlarda bütün dünyada ve ülkemizde etkili olan Corona Virüsü Covid 19 virüsü etkili olmuştur.

Hastalığa yakalanan insanlarımız inşallah bir an önce iyileşirler. Hasta olanlara Rabbim şifa geride kalanlara isa sağlık ve sıhhat nasip etsin. Bu durumda ekonomik olarak hem ülkemiz hem de dünya zor durumda kalmıştır. Sizlere İşkur kısa Çalışma ödeneği hakkında yol haritasından bahsedeceğim. İnşallah ufak bir yardımım olursa ne mutlu bana….Zor günlerde birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Yeni Binek Araç Düzenlemesi ve Tüm Yönleriyle Muhasebe Kayıtları

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile binek araçlara ait gider ve amortismanlara yönelik değişikliğe gidilmiştir.

Kanun’un 13.maddesine göre;

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

E Arşiv Faturanın Geriye Dönük Kesilmesi

Bilindiği üzere, e-arşiv fatura uygulaması 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Sevk İrsaliyesi
kullanılarak yapınla mal teslimlerin de, Fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği VUK 230.maddesinde
belirtilmiştir.
Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi söz konusu olmadığı için faturanın; hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekir.
7 günlük sürenin ertesi aya geçmesi halinde KDV 10/a. Maddesine göre faturanın ay sonuna kadar
düzenlenmesi gerekir.

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 2 Ay Ertelendi

Bilindiği üzere; 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken
“Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ” nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

error: Content is protected !!