"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Pratik Bilgiler

Muhasebe Pratik Bilgiler

2021 Yılı Pratik Bilgiler

Merhaba arkadaşlar, 2021 yılı vergiden müstesna yemek bedeli kdv hariç 25,00 TL’dir. 2021 yılı amortisman sınırı KDV hariç 1.500,00 TL’dir. 2021 yılı Fatura kesme ve Düzenleme sınırı tutarı KDV hariç 1.500,00 TL’dir. Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Kazancı Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Gönderilmesi İçin Yapılması Gerekenler:

Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan basit usulde vergilendirilen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine başvururak 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar. 0003 Gelir…

2. 1003A ve 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Kullanımı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

1- 1003A Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi kesintileri ile sigorta primlerinin birlikte bildirilmesine mahsus genel kullanıma açık beyannamedir. Hem tüm vergi kesintileri hem de çalıştırılan sigortalıların prim ve hizmet bilgileri bu…

Ücretli İzinler

1. Işçinin Yıllık Ücretli Izin Hakkı

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

Yol İzni

Yol İzni Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren,…

error: Content is protected !!