"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Adımları

Merhaba arkadaşlar değerli meslek mensubu arkadaşlarım,

Biliyorsunuz son zamanlarda bütün dünyada ve ülkemizde etkili olan Corona Virüsü Covid 19 virüsü etkili olmuştur.

Hastalığa yakalanan insanlarımız inşallah bir an önce iyileşirler. Hasta olanlara Rabbim şifa geride kalanlara isa sağlık ve sıhhat nasip etsin. Bu durumda ekonomik olarak hem ülkemiz hem de dünya zor durumda kalmıştır. Sizlere İşkur kısa Çalışma ödeneği hakkında yol haritasından bahsedeceğim. İnşallah ufak bir yardımım olursa ne mutlu bana….Zor günlerde birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ YOL HARİTASI

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapabilmeniz için;
a. Kısa Çalışma Talep Formunu doldurunuz
b. Kısa Çalışma İşçi Listesi doldurunuz
c. İŞKUR e-posta adresinize gönderiniz. (bkz. İŞKUR)
d. İŞKUR temsilciniz size mail ortamında dönüş yapıp eksiklerinizi bildirecektir.
-Kısa Çalışma Ödeneği başvuru evrakları arasında yer alan işçi listesine emekli yani SGDP’li
çalışanlarınızı yazmayınız.
– Çalışanların Kısa Çalışma ödeneğine hak edip etmedikleri ve 3 yılda 450 gün ila son 60
gün kontrolü ve işçinin uygunluğunun kontrolü İŞKUR tarafından ödeme anında uygunluk
denetimi yapılacak olup, ödeme bu kontrol sonucuna göre yapılacaktır.
– Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanan işçinin son 60 günü kesinti olmaksızın farklı
işyerindeki çalışmalarının birleşiminden de oluşabilmektedir.
– Kısa Çalışma İşçi Bildirim listesinde işçilerin adres/telefon bilgilerinin bulunması
zorunludur.
– Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda sebep dışsal sebepler COVİD-19 seçilmelidir.
– Eğer işyeriniz yasaklama kapsamında kapatılmışsa KURUM yazısı COVİD -19 nedeniyle
çalışmama kararı alınarak kapatılmışsa yönetim kurulu kararı (şahıs firmaları için işveren
ön yazı), vergi levhası, işçi listesi, talep formunun bulunması gereklidir.
 Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapan işyerlerine ait şubeler; şube İŞKUR numarası ile
birlikte adreslerinin bağlı olduğu İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir.
Kurtuluş Cd. No:114 34375 Kurtuluş – Şişli / İSTANBUL Telefon: 0 (212) 315 8400 Faks: 0 (212) 343 4780
e-Posta: ismmmo@ismmmo.org.tr | www.ismmmo.org.tr
 İşverenin SGK ya da Vergi borcu olması Bu ödeneği almasına engel oluşturmamaktadır.
 Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla
kapatılan işyerlerine öncelik tanınacak olup işyeri ve iş sektörü sınırlaması
bulunmamaktadır.
 Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılan işyerlerinde beyana aykırı hiçbir şekilde çalışma
olmaması gerekmektedir.
 İŞKUR Yönetim Kurulu Kararı gereği Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu tamamlanan
işyerlerinin işçilerine ödenecek günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık
prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının
%60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt
tutarının %150’sini geçemez.
 Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde
çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.
Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
 Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim
ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.
 Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
 Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı
Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen
bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim
yükümlülükleri işverene aittir.
 Örnek uygulama;
Kırmızı Tic San Ltd Şti 14 işçi çalışmaktadır. Bu işçilerden;
2 işçi SGDP kapsamında
12 işçi de 4 a sigortalısı olarak çalışmaktadır.
Kurtuluş Cd. No:114 34375 Kurtuluş – Şişli / İSTANBUL Telefon: 0 (212) 315 8400 Faks: 0 (212) 343 4780
e-Posta: ismmmo@ismmmo.org.tr | www.ismmmo.org.tr
İşveren Covid-19 nedeniyle 24.03.2020 tarihinde işyerinin faaliyetine devam edemeyeceğine
karar veriyor. Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile 24.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetin
durdurulduğuna dair karar alıyor.
Bu işyerinde Kısa çalışma Ödeneğinden yararlanmak için öncelikle Kısa çalışma başvuru formu
ile Kısa Çalışma Uygulanacak işçi listesinin hazırlanması gerekmektedir.
Kısa Çalışma Uygulanacak işçi listesine SGDP’li çalışan 2 işçi dışında kalan 14 işçimizin
yazılması gerekmektedir. İşçilere ait bilgiler adres ve kimlik bilgileri eksiksiz tamamlanması
gerekmektedir.
İşveren 24-31 Mart 2020 tarihleri arası zorlayıcı neden için bir hafta süre için APHB
düzenleyecek ve işçinin bu döneme ait ücretini ve primini ödeyecektir.
01 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri için kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecektir.
01.04.2020 ila 30.06.2020 dönemi için Eksik gün nedeni 18 … Kısa çalışma Ödeneği seçerek
SGK’na bildirimde bulunacaktır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    error: Content is protected !!