"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kurumlar Vergisi Dönem Sonu İşlemleri

Merhaba Değerli Ziyaretçiler ve değerli arkadaşlarım,

Kurumlar vergisi döneminde yapılan kayıtlar senede bir kez yapılmış olduğu için bu yazımızda sizlere tekrardan hatırlatmak istedik. Bilgiler paylaştıkça güzeldir.

1-Mizanda Cari hesaplarımızda borç bakiyesi veren küsuratlar 689(KKEG) hesabına, Alacak bakiyesi veren küsuratlar ise 679 nolu hesaba devredilerek mizan küsuratları temizlenmelidir.

2- 150 nolu İlk Madde ve Malzeme hesabının stokta kalan kısmı hariç geri kalan tutarın tamamı 710 nolu hesaba devredilir. 

—————————————————31.12—————————————-

710 Dir.İlk.Mad.Mlz.Gid.        XXX 

                                                                       150 İlk.Mad.Mlz.        XXX 

Üretime verilen hammaddelerin gider kaydı

3- 710, 720 ve 730 no’lu hesaplar yansıtma hesapları yardımıyla 151 Yarı Mamuller Üretim hesabına devredilir. 

———————————————–31.12.——————————————–

151 Yarı Mamuller        XXX

                                                           711 Dir.İlk.Md.Mlz.Yans.       XXX

                                                           721 Dir.İşç.Yans.                    XXX

                                                           731 Gen.Üret.Gid.Yans.          XXX


711 Dir.İlk.Md.Mlz.Yans.       XXX

721 Dir.İşç.Yans.                    XXX

731 Gen.Üret.Gid.Yans.          XXX

                                                           710 Dir.İlk.Md.Mlz. XXX

                                                           720 Dir.İşç.Gid.           XXX

                                                           730 Gen.Üre.Gid.        XXX

Yansıtma hesaplarının kapatılması

4- Yarı mamuller hesabında yıl sonu stokta bırakılan tutar hariç geri kalan tutarın tamamı 152 Mamuller hesabına devredilir. 

———————————————————-31.12.——————————————-

152 Mamuller XXX

                                                           151 Yarı Mamuller Üretim       XXX

———————————————————————————————————— 

5- Mamuller hesabında yıl sonu stokta bırakılan tutar hariç kalan kısım olduğu gibi 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabına devredilir. 

——————————————————–31.12.——————————————-

620 Sat.Mam.Mal.      XXX

                                                           152 Mamuller              XXX

———————————————————————————————————– 

Eğer ticari mal satışları da varsa söz konusu ticari malların stokta kalan kısmı hariç geri kalan tutarın tamamı 621 Satılan Ticari Mallar hesabına devredilir. 

——————————————————–31.12.——————————————-

621 Sat.Tic..Mal.         XXX

                                                           153 Ticari Mallar                     XXX


6- Gider hesapları yansıtma hesapları yardımıyla gelir tablosu hesaplarına kaydedilir.

——————————————————–31.12.——————————————-

630 Araş.Gelş.Gid.                  XXX

631 Paz.Sat.Dağ.Gid.              XXX

632 Gen.Yön.Gid.                   XXX

660 Ks.Vad.Yab.Kay.            XXX

                                                                       751 Araş.Gelş.Yans.Gid.         XXX

                                                                       761 Paz.Sat.Dağ.Yans.            XXX

                                                                       771 Gen.Yön.Gid.Yans.          XXX

                                                                       781 Fins.Gid.Yans.                  XXX

Gider hesaplarının gelir tablosu hesaplarına kaydı


————————————————————————————————————

751 Araş.Gelş.Yans.Gid.         XXX

761 Paz.Sat.Dağ.Yans.            XXX

771 Gen.Yön.Gid.Yans.          XXX

781 Fins.Gid.Yans.                  XXX

 

                                                           750 Araş.Gelş.Gid.      XXX

                                                           760 Paz.Sat.Dağ.        XXX

                                                           770 Gen.Yön.Gid.       XXX

                                                           780 Fins.Gid.              XXX

Yansıtma Giderlerinin kapatılması kaydı


7- Bu işlemi yaptıktan sonra 600 lü hesapların mizanı alınır ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari karı veriyorsa bu kara kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek elde edilen rakama yüzde 22 kurumlar vergisi karşılığı ayrılır ve aşağıdaki kayıt yapılır. 

———————————————————-31.12.————————————–

691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

                                               370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması


Daha sonra 600 lü hesapların mizanı bir daha alınır ve gelir tablosu tanzim edilir.

7- Gelir tablosu tanzim edildikten sonra Gelir ve Gider hesapları 690 Dönem Kar / Zararı hesabına devredilir. 

————————————————–31.12.——————————————–

600      XXX

601      XXX

602      XXX

640      XXX

642      XXX

643      XXX

644      XXX

645      XXX

646      XXX

671      XXX

679      XXX

 

                                                                       690 Dönem K/Z          XXX

Gelir hesaplarının dönem kar/zararına devri

———————————————————————————————————–

690 Dönem K/Z          XXX

                                                                  610            XXX

                                                                  611            XXX

                                                                  612            XXX

                                                                  620            XXX

                                                                  621            XXX

                                                                  622            XXX

                                                                  623            XXX

                                                                  630            XXX

                                                                  631            XXX

                                                                  632            XXX

                                                                  653            XXX

                                                                  654            XXX

                                                                  655            XXX

                                                                  656            XXX

                                                                  657            XXX

                                                                  658            XXX

                                                                  680            XXX

                                                                  681            XXX

                                                                  689            XXX

Gider hesapalrının Dönem Kar/Zararına devri


8- Dönem net karının hesaplanması; 

———————————————–31.12———————————————————

    690 Dönem K/Z      XXX

                                               691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

                                               692 Dön.Net Kar/Zararı                                 XXX

———————————————————————————————————-

692 Dön.Net Kar/Zararı                                 XXX

                                                           590      Dönem Net Karı          XXX

———————————————————————————————————– 

9- 193 no’lu hesaptaki tutar 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabına devredilir. Ancak, devredilen tutar 370 nolu hesabın bakiyesini kesinlikle geçmemeli. 

———————————————————31.12.——————————————–

371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon.     XXX

                                               193 Peşin Öde.Ver.Fon.          XXX

————————————————————————————————————– 

Daha sonra Nisan ayında 370 ile 371 nolu hesap karşılıklı kapatılır. Eğer 370 371 nolu hesaptan büyükse aradaki fark 360 ödenecek kurumlar vergisi hesabına devredilir. 

———————————————————–25.04.——————————————–

370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

                                               371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon.     XXX

—————————————————————————————————————- 

10- Alacak bakiyesi veren 120 nolu hesaplar 340 hesaba, borç bakiyesi veren 320 nolu hesaplar ise 159 nolu hesaba devredilir. 

Ayrıca 401 nolu hesap 301’e ve 402 nolu hesap ise 302’ye virmanlanmalı. 

11- 193 hesap 371 hesaba virmanlandıktan sonra 193 hesapta bakiye kalmışsa bu bakiye vergi dairesinden alacaklar kapsamında 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına virmanlanmalı.

——————————————————-/————————————————-

136 Diğer Çeşitli Alacaklar                       XXX

                                             193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar        XXX

Açıklama: Peşin ödenen vergilerin iade hesabına alınması

———————————————————————————————————-

12- Kapanış fişinin düzenlenmesi. Alacaklı hesaplar borç, borçlu hesaplar ise alacak kaydedilerek kapanış fişi tanzim edilir. Bu fiş 31.12. tarihli olmalı. 

13- Açılış fişinin düzenlenmesinde ise 12.adımda yapılan fişin tam tersi yapılacaktır. Bu fiş 01.01 tarihli olmalıdır.

14- Açılış  fişinden sonra ilk yapmanız gereken kayıt 590 Dönem Net Karı hesabını 570 Geçmiş yıllar karları hesabına virmanlamak olsun. Bu işlemi yaparken ödenmiş sermayenin yüzde 20 sine ulaşana kadar dönem net karının %5’i kadar yasal yedek ayırmayı unutmayın.

590 nolu hesap 100.000 TL olsun.

——————————————————01.01.—————————————–

590 Dönem Net Karı                      100.000

                                            540 Yasal Yedekler                        5.000

                                           570 Geçmiş Yıllar Karları              95.000

——————————————————————————————————–

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    error: Content is protected !!