"Enter"a basıp içeriğe geçin

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi

Merhaba değerli meslek mensubu arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz ki 2020 yılından bir çok değişiklik olmuştur. Mevzuatta oluşan değişiklikleri birbirimizle paylaşmamız gerektiği kanısındayım. Elimden geldikçe oluşan değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim hayat felsefeme göre bilgi paylaştıkça değerlenir. 

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi Mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine verdikleri Muhtasar beyanname ile SGK Bildirgesinin birleştirilmesi sonucu oluşmuştur.

Mükelleflerin aylık veya üçer aylık olarak beyan ettikleri muhtasar beyanname ile aylık olarak beyan ettikleri SGK prim bildirgelerinin tek bir beyanname olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında verilebilmesi için söz konusu mükelleflerin bir defaya mahsus olmak üzere vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numaralarını eşleştirmeleri gerekmektedir.

Mükelleflere ait muhtasar beyanname ve SGK prim ve hizmet belgelerinin bundan böyle tek bir beyannamede gönderilebilmesi için mükellefe ait olan SGK işveren sicil numarası ile vergi kimlik numaralarının elektronik ortamda eşleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu eşleştirme işlemi sadece bir kereye mahsus olmak üzere elektronik ortamda yapılacaktır. Mükellefler tarafından elektronik ortamda yapılacak olan bu eşleştirme işlemi GİB’in internet Vergi Dairesi uygulaması ile yapılabilecektir.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak,
•Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte,
•Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda
beyan edilmesi zorunludur.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NE ZAMAN VE NEREYE VERİLECEK
5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar
İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar, yetkili vergi dairesine verilecektir.

Buna göre birden fazla şubesi olan ve bu şubelerde sigortalı çalıştıran mükellefler

a. Şubelerdeki ücretler merkezden ödeniyorsa, merkezin bağlı olduğu vergi dairesine,
b. Şubenin ücretleri şubeden ödeniyorsa, şubenin bağlı olduğu yer vergi dairesine (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) muhtasar ve prim hizmet beyannamesini verilecektir.

Ayrıca Bankalar tarafından, Türkiye genelindeki tüm şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığına beyan edilecektir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    error: Content is protected !!