"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: defter

Defter Beyan Sistemi: Dönem Değişikliği Dilekçesi

Merhaba arkadaşlar, Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz aylığa…

2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA ve SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİI

2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA ve SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİI

Değerli Okurlarımız
213 sayılı VUK’nun 176’ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 – 178 inci maddeleri
birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181’nci maddeleri ise sınıf değiştirme
şartlarını düzenlemiştir.
İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin;
Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180)

error: Content is protected !!