"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: e arşiv

E Arşiv Faturanın Geriye Dönük Kesilmesi

Bilindiği üzere, e-arşiv fatura uygulaması 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Sevk İrsaliyesi
kullanılarak yapınla mal teslimlerin de, Fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği VUK 230.maddesinde
belirtilmiştir.
Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi söz konusu olmadığı için faturanın; hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekir.
7 günlük sürenin ertesi aya geçmesi halinde KDV 10/a. Maddesine göre faturanın ay sonuna kadar
düzenlenmesi gerekir.

E Arşiv Gib Portalından Düzenleme

Merhaba arkadaşlar, 01.01.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların GİB portalından düzenlenmesi gerekmektedir. Birinci bağlantıda ise Video mevcuttur. İkinci bağlantıda GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu mevcuttur. Bilgilerinize sunulur.Yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere.Sağlıcakla kalınız. https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7 https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Fatura_5bin-30binTL_Fatura_Duzenleme_Kilavuzu.pdf

E Arşiv Portal Hakkında

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak
Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan
açıklamalar uyarınca;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden
itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması
halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan
e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı
bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte

error: Content is protected !!