"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: işten çıkarma

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Yasağı Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor?

7244 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 4857 sayılı iş kanununa eklenen Geçici 10. Maddeyle, bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süre Uzatımı

7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç feshedilemeyeceği , fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.

error: Content is protected !!