"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: kdv iade

Kdv İadelerinde Mücbir Sebepten Dolayı Alt Mükelleflerde Yaşanan Sorunlar

Merhaba arkadaşlar,

Malum Korona(Covid 19) virüsten dolayı bazı sektörler mücbir sebep ilan edilmişti. Mücbir sebepten dolayı bazı firmalar Mart, nisan ayı Kdv ve Ba-bs beyanları verilmediği Kdv Özet Raporunda çıkmaktadır. Söz konusu sıkıntı sizlerinde başına geldiğini düşünüyorum. Gelir İdaresi başkanlığı bu konuyla ilgili aşağıdaki tebliği yayınlamıştır. Siz değerli meslek mensubu arkadaşlarımın bilgisine sunmak istedim.

8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) ile;

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın iadesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MÜCBİR SEBEP NEDENİ İLE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE İLİŞKİN İHRACAT SÜRELERİ UZATILDI.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/68 Konusu : Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 31.03.2020 Sayısı : KDV-68/2020-1 İlgili Kanun Maddesi : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)…

error: Content is protected !!