"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: mücbir sebep

Kdv İadelerinde Mücbir Sebepten Dolayı Alt Mükelleflerde Yaşanan Sorunlar

Merhaba arkadaşlar,

Malum Korona(Covid 19) virüsten dolayı bazı sektörler mücbir sebep ilan edilmişti. Mücbir sebepten dolayı bazı firmalar Mart, nisan ayı Kdv ve Ba-bs beyanları verilmediği Kdv Özet Raporunda çıkmaktadır. Söz konusu sıkıntı sizlerinde başına geldiğini düşünüyorum. Gelir İdaresi başkanlığı bu konuyla ilgili aşağıdaki tebliği yayınlamıştır. Siz değerli meslek mensubu arkadaşlarımın bilgisine sunmak istedim.

8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) ile;

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın iadesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadıklarını İnteraktif Vergi Dairesinden Öğrenebilecekler

Merhaba arkadaşlar, Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri ile mücbir sebep kapsamındaki Kurumlar Vergisi mükellefleri, kendilerine ait ŞİFRE İLE GİB İnternet sitesinde bulunan İNTERAKTİFE Vergi Dairesi sistemini girerek “BİLGİLERİM” sekmesinin (bölümünün) en altında bulunan “518 Sıra no’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir…

error: Content is protected !!