"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: muhasebe

YILLIK İŞLETME CETVELİ UZAMA BAŞVURU HAKKINDA

                                “YILLIK İŞLETME CETVELİ ” İLE İLGİLİ
                             SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DUYURUSU
Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru
Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli’ni
veremeyen sanayicilerimiz, Bakanlığımıza başvururlarsa bu süreyi 4 aya kadar
uzatabilecekler.

Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadıklarını İnteraktif Vergi Dairesinden Öğrenebilecekler

Merhaba arkadaşlar, Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri ile mücbir sebep kapsamındaki Kurumlar Vergisi mükellefleri, kendilerine ait ŞİFRE İLE GİB İnternet sitesinde bulunan İNTERAKTİFE Vergi Dairesi sistemini girerek “BİLGİLERİM” sekmesinin (bölümünün) en altında bulunan “518 Sıra no’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir…

100 Kasa Hesabı

100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasa hesabından çıkış olabilmesi için mutlaka kasada para bulunması gerekir.

Kasada ne kadar nakit varsa en fazla o kadar nakit çıkışı olabilir.

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 2 Ay Ertelendi

Bilindiği üzere; 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken
“Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ” nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Merhaba değerli meslek mensubu arkadaşlar 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3.Dönem Geçici Vergi Hatırlatmalar

3.Dönem Geçici Vergi Öncesi Önemli Hatırlatmalar

1-Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 281 ve 285 nci maddelerine göre, bankalar, bankerler ve sigorta şirketi dışındaki mükelleflerin alacak ve borç senetlerini değerleme gününün değerine irca etmeleri, bir başka ifadeyle reeskonta tabi tutmaları ihtiyaridir. Bununla birlikte alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutması zorunlu tutulmuştur.

error: Content is protected !!