"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: muhtasar

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” SİSTEMİNE GEÇİŞ; 01/07/2020 TARİHİ’NE ERTELENMİŞTİR.

Bilindiği üzere; Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Konya, Eskişehir ve Bursa illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için daha önce başlamıştır. Bugün (04/04/2020) Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 8 ) ile Yukarıda belirtilen İller…

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 2 Ay Ertelendi

Bilindiği üzere; 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken
“Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ” nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İSTANBUL VE KAPSAMA GİRMEYEN DİĞER İLLERDE MUHTASAR BEYANNAMESİ VE AYLIK PRİM HİZMET BİLDİRGESİ NEREYE VE NASIL BİLDİRİLECEK!

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışında kalan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma aşağıda belirtilen link üzerinden verilecektir. e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ve 2020/Şubat…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlenmesi

BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK Bilgileri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

  1. Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümü “İdari Bilgiler” ve “Vergi Sorumlusunun” bölümlerinden oluşmaktadır.

1.1. İdari Bilgiler İdari Bilgiler bölümünde

Vergi Dairesi,Dönem Tipi, Ay, Yıl alanları bulunur. İşçi çalıştıranlar için dönem tipi aylık seçilmek zorundadır.Üç aylık dönem tipi seçilmesi durumunda SGK Bilgileri kulakçığı doldurulamaz.
Gelir stopaj mükellefiyeti üç aylık iken işçi çalıştırılmaya başlanması durumunda, çalışanların aylık prim ve hizmet bilgilerinin bildirilebilmesi için mükellefiyetin aylığa çevrilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi

Merhaba değerli meslek mensubu arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz ki 2020 yılından bir çok değişiklik olmuştur. Mevzuatta oluşan değişiklikleri birbirimizle paylaşmamız gerektiği kanısındayım. Elimden geldikçe oluşan değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim hayat felsefeme göre bilgi paylaştıkça değerlenir. 

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi Mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine verdikleri Muhtasar beyanname ile SGK Bildirgesinin birleştirilmesi sonucu oluşmuştur.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SİSTEMİNE GEÇİŞ 01.01.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

Bilindiği üzere; 18.02.2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır. Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet…

error: Content is protected !!