"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: sgk

Kısa Çalışma Ödeneği Bordro Uygulamasında Bilinmesi Gerekenler

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 virüsü nedeniyle ekonomiler ağır darbe almaya başlamış ve bu da çeşitli reel sektöre yönelik iyileştirici çeşitli mekanizmaların uygulanmasını hızlandırmıştır. Ülkemizde bunlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneğidir.

Kısa çalışma ödeneğinde bordro uygulamasında bilinmesi gerekenler bu haftaki makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin de (7) Günlük Yarım Ücretin SGK’ya Bildirimi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek: 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı nedenlerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği çalışılmayan süreler için yapılan bir ödemedir. İşçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğini süresinden düşülmektedir.Yani İleride alacağı işsizlik maaşından mahsup edilir. Ancak mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.Bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçilerin yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere 2020/Mart ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 24/4/2020 Cuma (23/4/2020 tarihinin resmi tatil olması) günü sona ermektedir. Ancak…

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” SİSTEMİNE GEÇİŞ; 01/07/2020 TARİHİ’NE ERTELENMİŞTİR.

Bilindiği üzere; Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Konya, Eskişehir ve Bursa illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için daha önce başlamıştır. Bugün (04/04/2020) Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 8 ) ile Yukarıda belirtilen İller…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık” Sözleşmelerinin yenilenmesi hakkında GİB Duyurusu

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlenmesi

BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK Bilgileri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

  1. Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümü “İdari Bilgiler” ve “Vergi Sorumlusunun” bölümlerinden oluşmaktadır.

1.1. İdari Bilgiler İdari Bilgiler bölümünde

Vergi Dairesi,Dönem Tipi, Ay, Yıl alanları bulunur. İşçi çalıştıranlar için dönem tipi aylık seçilmek zorundadır.Üç aylık dönem tipi seçilmesi durumunda SGK Bilgileri kulakçığı doldurulamaz.
Gelir stopaj mükellefiyeti üç aylık iken işçi çalıştırılmaya başlanması durumunda, çalışanların aylık prim ve hizmet bilgilerinin bildirilebilmesi için mükellefiyetin aylığa çevrilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi

Merhaba değerli meslek mensubu arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz ki 2020 yılından bir çok değişiklik olmuştur. Mevzuatta oluşan değişiklikleri birbirimizle paylaşmamız gerektiği kanısındayım. Elimden geldikçe oluşan değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim hayat felsefeme göre bilgi paylaştıkça değerlenir. 

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi Mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine verdikleri Muhtasar beyanname ile SGK Bildirgesinin birleştirilmesi sonucu oluşmuştur.

error: Content is protected !!