"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: sgk

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık” Sözleşmelerinin yenilenmesi hakkında GİB Duyurusu

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlenmesi

BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK Bilgileri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

  1. Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümü “İdari Bilgiler” ve “Vergi Sorumlusunun” bölümlerinden oluşmaktadır.

1.1. İdari Bilgiler İdari Bilgiler bölümünde

Vergi Dairesi,Dönem Tipi, Ay, Yıl alanları bulunur. İşçi çalıştıranlar için dönem tipi aylık seçilmek zorundadır.Üç aylık dönem tipi seçilmesi durumunda SGK Bilgileri kulakçığı doldurulamaz.
Gelir stopaj mükellefiyeti üç aylık iken işçi çalıştırılmaya başlanması durumunda, çalışanların aylık prim ve hizmet bilgilerinin bildirilebilmesi için mükellefiyetin aylığa çevrilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi

Merhaba değerli meslek mensubu arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz ki 2020 yılından bir çok değişiklik olmuştur. Mevzuatta oluşan değişiklikleri birbirimizle paylaşmamız gerektiği kanısındayım. Elimden geldikçe oluşan değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim hayat felsefeme göre bilgi paylaştıkça değerlenir. 

Muhtasar Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi Mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine verdikleri Muhtasar beyanname ile SGK Bildirgesinin birleştirilmesi sonucu oluşmuştur.

error: Content is protected !!