"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: vergi

DEĞERLI KONUT VERGISI UYGULAMA GENEL TEBLIĞI YAYIMLANDI.

Merhaba arkadaşlar,

-2020’de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete’de 15.01.2021 tarihinde yayımlandı.
-Mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı muaf tutulur.
– Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı değerli konut vergisinden muaf tutulur.
– Beyannameler 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilecek.
– Beyannameler taşınmazın bulunduğu Vergi dairesine ancak sürekli mükellefiyeti olanlar tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.
– Tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

Mali Müşavirlere Yeni Bir Beyanname Yükü Daha Getirildi.

Yeni Bir Vergi Ve Yeni Bir Beyanname İle Mali Müşavirlere De Ek Bir Yük Geldi!

Turizm Payı Beyannamesi 1 Nolu Genel Tebliği 02.11.2019 Resmi Gazetesinde Yayınlandı

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar bu tebliğ ile düzenlendi.

Belirlenen ticari işletmeler; elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden, aşağıdaki oranlarda hesaplanan turizm payını, “Turizm Payı Beyannamesi” ile beyan etmekle yükümlüdür.

error: Content is protected !!